Objekt zvuku vložíte pomocí nástroje Audio, můžete použít tažení ve stránce nebo klepnutí (viz Vkládání objektů). Zdrojem může být hudba ve formátu MP3 nebo AIFF, případně zvuk WAV. Objekt má následující nastavení:

  • Ikona Triobo audio nastavení 1 zapíná nebo vypíná zobrazování ovládacích prvků audia. Pokud ovládací prvky nejsou zobrazeny, není objekt audio vůbec viditelný a měli byste sami vytvořit tlačítko pro spuštění
  • Ikona Triobo audio nastavení 2 slouží k zapnutí opakovaného přehrávání audia.
  • Ikona Triobo audio nastavení 3 zapíná automatické přehrávání v okamžiku, kdy čtenář otevře článek.