Vaše práce v publikačním editoru Triobo je rozčleněna logicky do tří úrovní.

  1. Nejvýše stojí publikace (Publication), typicky konkrétní časopis. Pro každou publikaci je zaveden společný seznam použitých písem. Později, až budete chtít publikovat svoji vlastní čtečku pro tablety, bude tato napojena právě na jednu publikaci.
  2. Publikace jsou dále členěny na vydání (Issues). Typický měsíčník má tedy ročně 12 vydání. Pokud je vaší publikací například katalog, jednotlivými vydáními mohou být buď jeho výtisky (jaro, léto, podzim…) nebo třeba podkategorie (kuchyně, ložnice, zahrada…). Pro každé vydání existuje společná sada barev (barevná paleta) a stylů formátování písma. Každé vydání je také základním obchodním prvkem z pozice čtenáře – váš čtenář si může ve vaší čtečce stahovat jednotlivá vydání (ať už jsou zdarma, nebo za peníze). V případě edice Triobo Single je obsahem čtečky právě jedno vydání.
  3. Jednotlivá vydání pak obsahují články (Articles). Každý článek nese kromě svého názvu další vlastnosti (autor, sekce…) a také vlastní obsah. Čtenář po otevření vydání postupuje jednotlivými články zleva doprava. Pokud je článek větší, než velikost displeje, roluje na další obsah směrem dolů.