Založení a úpravy publikace

Nová položka, ať už je to nová publikace, vydání nebo článek, se přidává stiskem tlačítka Plus ve spodní části přehledu. Otevře se tak dialog, kde můžete vyplnit požadované vlastnosti publikace, vydání nebo článku. Podobné okno můžete kdykoli později otevřít pro už vytvořenou položku, a to pomocí ikony [i] na začátku řádku. Nejdříve tedy založte novou […]

Číst dál

Členění článků do vydání a publikací

Vaše práce v publikačním editoru Triobo je rozčleněna logicky do tří úrovní. Nejvýše stojí publikace (Publication), typicky konkrétní časopis. Pro každou publikaci je zaveden společný seznam použitých písem. Později, až budete chtít publikovat svoji vlastní čtečku pro tablety, bude tato napojena právě na jednu publikaci. Publikace jsou dále členěny na vydání (Issues). Typický měsíčník má […]

Číst dál