Kromě standardních formátů inzerce, jako je celostránka nebo část stránky, můžete použít také speciální formát:

Plovoucí inzerce

Můžete vytvořit box, který bude stále viditelný, přestože čtenář bude rolovat článkem na další stránky (nebo se posouvat v dlouhém rolujícím článku). Nejdříve reklamu nakreslete (obrázky, texty), můžete přidat také ikonku křížek pro zavření. Objekty seskupte. Umístěte inzerci tam, kde má být zobrazena, např. při spodním okraji displeje. Celé skupině nastavte stín a také zapněte položku Fix position (viz článek Práce s objekty). Skupině také nastavte Animaci, aby při spuštění stránky například přijela z levého okraje (pokud má inzerce šířku 300 pixelů, nastavte animaci X=-350 — o něco více kvůli stínu). Otevřete skupinu (poklepáním) a pro ikonu křížku nastavte akci On tap, aby skupinu jako takovou přepnul (zpět do alternativního stavu).

Box s inzercí je nyní zobrazen nad stránkou stále ve stejném místě. Upozorní na sebe tím, že na začátku se vynoří zpoza okraje. Klepnutím na křížek lze box zavřít.

Ukázka plovoucí inzerce