Založení a úpravy publikace

Nová položka, ať už je to nová publikace, vydání nebo článek, se přidává stiskem tlačítka Plus ve spodní části přehledu. Otevře se tak dialog, kde můžete vyplnit požadované vlastnosti publikace, vydání nebo článku. Podobné okno můžete kdykoli později otevřít pro už vytvořenou položku, a to pomocí ikony [i] na začátku řádku. Nejdříve tedy založte novou […]

Číst dál

Editace článku, základy

Otevřením článku (šipka doprava, vedle názvu článku) dojde k přepnutí editoru Triobo do režimu úprav článku. V levém sloupci vidíte základní informace: horní řádek s názvem publikace, vydání a článku. Klepnutím na některou položku opustíte editor a přejdete do pohledu na příslušné položky. V případě neuložených změn budete dotázáni, zda chcete článek skutečně opustit. informační […]

Číst dál