Nová položka, ať už je to nová publikace, vydání nebo článek, se přidává stiskem tlačítka Plus ve spodní části přehledu. Otevře se tak dialog, kde můžete vyplnit požadované vlastnosti publikace, vydání nebo článku. Podobné okno můžete kdykoli později otevřít pro už vytvořenou položku, a to pomocí ikony [i] na začátku řádku.

Nejdříve tedy založte novou publikaci. Pojmenujte ji (například Můj měsíčník) a rovnou také vyplňte vhodný popis. Vyberte jazyky, ve který chcete publikovat (vícejazyčné publikace jsou součástí tarifu Triobo Professional). Doplňte webové stránky publikace a jeho logo. Všechny tyto informace jsou důležité pro správnou prezentaci publikace na portálu Triobo. Portál Triobo také funguje jako e-shop, až budete později chtít prodávat časopisy nebo předplatná pomocí platebních karet.

Nová publikace

Jakmile novou publikaci uložíte, automaticky ji otevřete. Jelikož v publikaci zatím neexistuje žádné vydání, objeví se dialog Výchozí hodnoty vydání. Zde si můžete usnadnit práci tím, že předdefinujete hodnoty, které budou použity pro každé nové vydání.

Zejména se můžete rozhodnout, jakým způsobem chcete vydání přidávat. Pro snadný a rychlý import z PDF můžete využít volbu Importovat PDF. Pokud budete obsah v Triobo vytvářet, zvolte Vytvořit obsah. Můžete samozřejmě ponechat i výchozí volbu, při klepnutí na Plus pak budete vždy dotázáni, jakým způsobem nové vydání založit.

V části Dostupnost vyberte, zda chcete jako výchozí mít vydání zdarma, placená, zamčená, nebo skrytá (volbu budete moci samozřejmě při vytváření vydání vždy změnit). Pro vydání, která nebudou zdarma, zvolte vzor Product Id – pokud ve vzoru použijte znaky ####, pokusí se je editor Triobo vždy správně nahradit čísly. Nalezne nejdříve nejvyšší použité číslo a to pak zvýší o jedničku.

Pokud jako vzor použijete například cz.mojefirma.mujmesicnik.####, pak poprvé použije hodnotu cz.mojefirma.mujmesicnik.1801 – 18 podle aktuálního roku 2018. Pokud už existuje produktový kód cz.mojefirma.mujmesicnik.1805, pak nové vydání automaticky dostane kód cz.mojefirma.mujmesicnik.1806.

Pokud číslujete produktové kódy bez ohledu na ročník, můžete použít třeba vzor cz.mojefirma.mujmesicnik.## – pokud editor nalezne nejvyšší produktový kód cz.mojefirma.mujmesicnik.56, založí nově automaticky cz.mojefirma.mujmesicnik.57.

Tip: O produktových kódech více v článku Nákupy

Pro placená vydání také můžete přednastavit cenu na webu – pozor, jedná se pouze o cenu na portálu Triobo pro nákupy platební kartou napřímo. Cenu v iOS nebo androidových zařízeních musíte nastavit na jednotlivých tržištích (iTunesConnect/GooglePlay). Volbu Snadné nákupy budete nastavovat až později, pokud se pro tuto unikátní možnost Trioba rozhodnete (viz Snadné nákupy).

Jestliže chcete využívat možnosti importu PDF, můžete nadefinovat výchozí hodnoty pro import. Viz Digitální replika tištěné publikace za tři minuty

Výchozí hodnoty vydání

Tip: Později můžete Výchozí hodnoty vydání pro publikaci změnit: díváte-li se na seznam vydání, je vpravo nahoře tlačítko Vlastnosti, které otevře dialog s vlastnostmi Publikace. Ten se podobá dialogu pro zakládání publikací, vpravo jsou však další volby, kde naleznete i tlačítko Výchozí hodnoty vydání.

Uložte výchozí hodnoty a jste připraveni pro založení vašeho prvního vydání, viz Založení a vlastnosti vydání