Textový box

Textový box vložíte nástrojem , můžete použít tažení ve stránce nebo klepnutí (viz Vkládání objektů). Můžete pro něj nastavovat tyto vlastnosti: Columns – počet sloupců. Text může být vícesloupcový a text se pak plynule přelévá mezi jednotlivými sloupci. Pamatujte na to, že pokud použijete textový rámec vyšší než je výška iPadu (1024 pixelů), který bude […]

Číst dál