Variabilní objekt představuje zajímavý prvek pro čtenáře, neboť si může sám vybírat, které informace uvidí.

  1. Nejdříve pomocí nástroje Obrázek nakreslete rámec obrázku, zvolte jeho zdroj
  2. Nakreslete pomocí nástroje Text textový rámec, napište popisek obrázku a patřičně naformátujte.
  3. Až jste se vzhledem spokojeni, seskupte obrázek s textem tlačítkem Seskupit (nebo Ctrl + Shift + G)
  4. Teprve pak klepněte na tlačítko pro založení variabilního objektu Seskupit
  5. Nyní klepněte na tlačítko pro zduplikování stavu variabilního objektu. Vznikne nový stav „State 2“ a je ihned označen.
  6. Poklepejte na variabilní objekt a pak ještě jednou, abyste otevřeli skupinu s objekty.
  7. Označte obrázek a vyberte jiný zdroj.
  8. Poklepejte na textový popisek a změňte jej. Můžete jej také umístit na jiné místo.
  9. Nezapomeňte na nastavení variabilního objektu