Vytváření a nastavení variabilních objektů je popsáno v článku Variabilní objekty. Variabilní objekt může být řízen samostatnými tlačítky (tvorba tlačítek viz článek Akce Na dotek.

Proměnlivá tlačítka

Můžete vytvořit tlačítko, které změní svůj vzhled v situaci, kdy se variabilní objekt nachází v daném stavu. Předpokládejme, že máte vytvořen variabilní objekt z pěti fotografií. Pod objektem nyní nakreslíte tlačítko s textem 1. Jako akci Na dotek mu nastavíte přepnutí variabilního objektu do Stavu 1.

Nyní z tohoto tlačítka vytvořte také variabilní objekt a vytvořte Stav 2. V tomto stavu tlačítku nastavte jinou barvu. Všimněte si, že akce Na dotek se přenesla z tlačítka samotného přímo na variabilní objekt. Nyní tento variabilní objekt zduplikujte, posuňte a v obou stavech změňte text na 2. Změňte také akci Na dotek na přepnutí do Stavu 2. Stejně tak vytvořte tlačítka 3 a 4.

Nyní otevřete náhled: tlačítko 1 je automaticky zobrazeno změněnou barvou. Pokud klepnete na kterékoli další tlačítko, variabilní objekt se přepne do příslušného stavu a také se “rozsvítí” příslušné tlačítko. Tlačítka se také budou rozsvěcovat/zhasínat, pokud budete variabilní objekt řídit jinými tlačítky Přejdi na další/předchozí stav, nebo přímo tažením prstem přes variabilní objekt (má-li takové ovládání variabilní objekt povolen).

Ukázka variabilního objektu s aktivními tlačítky

Stav 0

Velmi často je požadován variabilní objekt, který obsahuje např. nějaké detailní informace a různá tlačítka otevírají tyto stavy. Je však vhodné, aby existoval stav, kdy není žádná detailní informace vypsána. Tím může být automaticky Stav 0. Stačí otevřít nastavení variabilního objektu a zapnout volbu Use State 0. V seznamu stavů se pak jako první nachází State 0 – nelze ho duplikovat, smazat, ani přesunout jinam. Je to výchozí stav variabilního objektu, kdy není zobrazeno nic.

Při tvorbě tlačítek pro variabilní objekt se Stavem 0 můžete využít také možnosti Přejdi na Stav 0. (Odpovídá významově situaci “skryj aktuální stav variabilního objektu”.

Animace, videa a zvuky uvnitř stavů variabilních objektů

Jestliže stav variabilního objektu obsahuje objekt, který má být animován “po spuštění”, nebo video/zvuk, který má být automaticky spuštěn, dojde k tomuto až v okamžiku, kdy čtenář na daný stav přejde. Příklad:

Nakreslete fotografii a textový popisek. Textovému popisku nastavte animaci, kdy alternativní stav bude mít nulovou sytost – z tohoto stavu se přepne po 3 s. Nastavte také položku “Switch on hide”. Objekty seskupte, ze skupiny vytvořte variabilní objekt a postupně duplikute stavy a nahrazujte zdroje fotografií a textový popisek. Nastavte, že variabilní objekt lze přepínat tažením vlevo/vpravo a vyzkoušejte: při tažení prstem dojde k přepnutí fotografie a teprve po 3 sekundách se objeví popisek.

Nyní do některého ze stavů vstupe, otevřete skupinu a nakreslete nový objekt typu Audio. Nastavte automatické spouštění. Vyzkoušejte: zvuk se ozve v okamžiku, kdy přejdete do daného stavu. Přehrávání zvuku se ukončí, pokud ze stavu odcházíte. Využití: buď zvukové efekty při přepínání stavů, nebo třeba namluvený komentář k fotografii.