Box obsahující video vložíte pomocí nástroje Video, můžete použít tažení ve stránce nebo klepnutí (viz Vkládání objektů) Hlavním parametrem je zdroj videa. Video musí být ve formátu kompatibilním s Apple iPad a Androidem, pro konverzi použijte software, který se na iPad specializuje. Doporučujeme například bezplatný Handbrake, který je k dispozici jak pro Windows, tak pro OS X. V tomto programu vyberte profil Apple iPad (takové video je správně přehráno i na zařízeních s operačním systémem Android).

Box s videem má několik nastavení:

  • Before – je obrázek, který se zobrazuje, dokud čtenář nestiskne tlačítko pro přehrávání videa
  • After – je obrázek, který se zobrazí po přehrání videa
  • Ikona Video objekt Triobo ovládání 1 zapíná nebo vypíná zobrazování ovládacích prvků videa. Pokud ovládací prvky nejsou zobrazeny, nezapomeňte na stránce vyrobit vlastní tlačítko pro spuštění přehrávání.
  • Ikona Video objekt Triobo ovládání 2 slouží k zapnutí opakovaného přehrávání videa.
  • Ikona Video objekt Triobo ovládání 3 zajistí, že se video začne automaticky přehrávat, jakmile čtenář otevře článek

Tip: Umístěte video mimo stránku, takže vůbec nebude viditelné, a na stránce samotné vytvořte vlastní objekt (například textový s nápisem „Přehraj video“), kterému nastavíte akci On tap na přehrání videa v celoobrazovkovém režimu.