Jakmile založíte publikaci, objeví se dialog pro nastavení výchozích hodnot pro všechna nová vydání v dané publikaci. To vám ušetří čas při další práci. Pokud si nejste jistí, ponechte výchozí hodnoty.

dialog s výchozími hodnotami vydání

Režim vytváření: můžete nastavit “Importovat PDF” (pro práci s obsahem na bázi PDF) nebo “Vytvořit obsah” (pokud budete tvořit multimediální obsah v editoru Triobo). Nejste-li si jistí, ponechte výchozí hodnotu. V takovém případě vám dá editor při zakládání nového vydání vždy možnost volby.

Dostupnost > Režim: zde se určuje, zda ve výchozím nastavení budou nová vydání zdarma, placená, uzamčená nebo skrytá. Více v jiném článku.

Dostupnost > Vzor Product ID (týká se pouze placených vydání): můžete si předchystat šablonu pro produktové kódy. Pokud si nastavíte například com.publisher.magazine.####, automaticky se budou vyplňovat produktové kódy ve tvaru com.publisher.magazine.1, com.publisher.magazine.2 atd. Nezapomeňte, že produktové kódy musí schválit Apple a musí být nastaveny i v Google Play. Viz podrobnosti.

Dostupnost > Snadný prodej (týká se pouze placených vydání): vhodné pro vydavatele s větším archivem. Umožňuje to prodávat obsah ve čtečkách i bez schvalovaných produktových kódů u Apple a Google.

Dostupnost > Cena na webu (týká se pouze placených vydání): zde můžete nastavit cenu vydání pro prodej na webu.

Importovat PDF > Vzor názvu stránky: zde nastavíte, jak se mají jednotlivé stránky po importu jmenovat. Použije se vzorek (patternu), kde místo znaku # bude automaticky doplněno číslo stránky. Na obrázku vidíte příklad “Page #”, což znamená, že první stránka se bude jmenovat Page 1, druhá stránka Page 2 atd. V editoru si následně můžete každou stránku přejmenovat dle libosti.

Importovat PDF > Optimalizovat na: doporučujeme ponechat výchozí hodnotu 150 %, která je rozumným kompromisem mezi kvalitou (potřebnou pro zoomování) a velikostí dat. Pokud nastavíte vyšší hodnotu, bude možné v publikaci ještě více zoomovat za cenu většího datového přenosu.

Importovat PDF > Povolit režim dvoustran: na displeji s dostatečným poměrem stran bude zobrazeno PDF v režimu rozevřené dvoustrany.

Importovat PDF > Povolit stahování PDF: vhodné pro bezplatné tituly. Čtenáři si kromě čtení na webu mohou stáhnout i originální PDF.

Importovat PDF > Po dokončení importu publikuj do veřejných čteček: ihned po importu PDF se automaticky spustí publikování. Pokud plánujete před zveřejněním ještě úpravy obsahu (typicky přejmenování stran), tuto volbu ponechte nevybranou.

K nastavení výchozích hodnot se můžete dostat i dodatečně. V přehledu publikací rozkliknete ikonku [i] pro nastavení vlastností publikace. Následně stisknete tlačítko Výchozí nastavení vydání.

editace nastavení výchozích hodnot