Níže uvedený seznam by vám měl posloužit jako rychlá pomůcka a nápověda pro maximální využití možností Triobo při publikování vašich placených vydání.

Nejprve rychlý přehled, detailní popis následuje:

[  ] 1. NUTNÉ: vydání jako placené

[  ] 2. NUTNÉ: produktový kód (Product ID)

[  ] 3. NUTNÉ: název vydání

[  ] 4. NUTNÉ: datum publikování

[  ] 5. DOPORUČENÉ pro magazíny založené na PDF: režim dvoustran

[  ] 6. DOPORUČENÉ: popis vydání

[  ] 7. DOPORUČENÉ: štítky

[  ] 8. VOLITELNÉ: snadný prodej

[  ] 9. DOPORUČENÉ: cena na webu

[  ] 10. DOPORUČENÉ: nastavení ukázky zdarma

[  ] 11. KE ZVÁŽENÍ: hezké adresy vybraných článků

 

Vysvětlivky

Pozn.: část položek si můžete přednastavit jako výchozí hodnoty.

Většinu popisovaných parametrů ovlivňujete v okně pro import PDF vydání nebo při zakládání nového vydání (to když tvoříte v Triobo vizuálním editoru). Kdykoli se k těmto nastavením můžete dostat přes ikonku [i] na začátku řádků v přehledu vydání. Viz obrázek:

 

[ ] 1. NUTNÉ: vydání jako placené

Pohlídejte si, že v sekci Dostupnost je nastaven Režim na hodnotu Placené. Pokud byste na to zapomenuli, všichni čtenáři by mohli číst zdarma.

 

[ ] 2. NUTNÉ: produktový kód (Product ID)

Každé placené vydání musí mít svůj unikátní produktový kód. Vycházejme z toho, že již příslušný produktový kód pro dané vydání máte schválený.

Pokud použijete námi doporučený postup, tak v editoru v přehledu všech vydání vidíte (nevypublikované) vydání s poznámkou ve smyslu “pro potřeby schvalovacího procesu”. Pravděpodobně je to jen “demo” pro schvalování, proto si z něj zkopírujete jeho produktový kód a vytvoříte nové, již finální vydání s tímto produktovým kódem. Následně “demo vydání” smažete, už ho nepotřebujete.

 

[ ] 3. NUTNÉ: název vydání

Tady jde jen o to, abyste vizuálně drželi jednotný formát, který používáte: třeba 02/2019 apod. Název vydání se objeví ve čtečkách pod obálkou.

 

[ ] 4. NUTNÉ: datum publikování

Při zakládání nového vydání se automaticky vyplní aktuální datum. U běžného vydání to nebude vadit, ale protože se podle tohoto data zatřídí vydání do knihovny v aplikaci mezi vydání dříve publikovaná, musíte si dát pozor na správné datum například při dohrávání archivních vydání. Nechcete přece, aby se dva roky staré vydání objevilo s aktuálním datem na prvním místě.

 

[ ] 5. DOPORUČENÉ pro magazíny založené na PDF: režim dvoustran

Pokud je vaše vydání založeno na importu tiskového PDF, bude dobré povolit režim dvoustran pro čtení.

 

[ ] 6. DOPORUČENÉ: popis vydání

Uvidí ho čtenáři ve čtečce (v levém sloupci) a je taky dobrý pro internetové vyhledávače, máte-li Triobo i s webovou čtečkou. Popis se zobrazí takto:

[ ] 7. DOPORUČENÉ: štítky

Nejtypičtější využití představují štítky pro jednotlivé ročníky vašeho magazínu. Využívejte jich a usnadněte svým čtenářům orientaci v archivu. Zde je návod, jak je nastavit.

 

[ ] 8. VOLITELNÉ: snadný prodej

Pokud využíváte funkci snadného prodeje, extrémně užitečnou pro prodej archivních vydání na platformě Apple iOS, nezapomeňte si pohlídat, že jste si volbu Snadný prodej u konkrétního vydání (u kterého nemáte schválený produktový kód) povolili.

 

[ ] 9. DOPORUČENÉ: cena na webu

Jestliže využíváte e-shop Triobo pro prodej předplatných, můžete na webu automaticky prodávat i jednotlivá digitální vydání. V takovém případě nezapomeňte nastavit cenu vydání pro web.

 

[ ] 10. DOPORUČENÉ: nastavení ukázky zdarma

Velmi doporučujeme u každého prodávaného vydání nastavit několik stran zdarma jako ukázku, minimálně titulní stranu. Podrobný návod je k dispozici v samostatném článku.

 

[ ] 11. KE ZVÁŽENÍ: hezké adresy vybraných článků

Pokud generujete digitální časopis z tiskového PDF, budou jednotlivé stránky ve webové čtečce pojmenovány např. www.casopis.cz/strana-1, strana-2 atd. Můžete to u vybraných článků změnit (typicky u těch, které nabídnete zdarma jako ukázky) a vylepšit tak dojem pro čtenáře zejména při sdílení na sociálních sítích. Stránka s adresou www.casopis.cz/rozhovor-bono-vox určitě vypadá lépe a také vyhledávače to ocení. Vše je popsáno v blogu.

Pozor: pokud chcete změnit adresu stránky u již publikovaného vydání, musíte rozkliknout vlastnosti článku pomocí ikony [i] na začátku řádku v přehledu článků a tam změnit URL (nesmí obsahovat mezery a diakritiku). Viz obrázek:

Mimochodem, všimněte se, že ve stejném dialogu můžete pomocí tlačítka Open Graph nahrát i obrázek, který se objeví při sdílení dané stránky na Facebooku.

Nezapomeňte potom časopis znovu vypublikovat, aby se změny propsaly ke čtenářům.

 

Na co spíše nesahat

Nepotřebujete v 99,9 procentech případů nahrávat uživatelskou obálku, Triobo si ji vygeneruje z titulní strany.

Také u placených vydání založených na tiskovém PDF obvykle nebudete chtít, aby šlo PDF stáhnout na disk čtenáře, proto si pohlídejte, že jste tuto volbu nenastavili.

A sekce zaměřená na Viditelnost magazínu u běžných placených časopisů také nepotřebujete měnit.