Poklepáním textového rámce se dostanete do režimu, kdy můžete vkládat text. V horní části se objeví pruh pro formátování textu, rozdělený na čtyři kategorie:

textové menu

  • Paragraph style – slouží k nastavování stylu odstavce (více zde)
  • Paragraph format – slouží k nastavování formátu odstavce; jedná se o přebití nastavení, které odstavec získal od stylu (podrobnosti)
  • Block format – umožňuje v rámci odstavce vytvořit libovolný blok (například slovo nebo více slov) a těmto pak samostatně určovat jiný formát, než má okolní text. Více zde.
  • Functions – obsahuje speciální funkce pro práci s textem (pevné mezery, dělení slov)

Na rozdíl od běžných textových editorů není nutné označovat celý odstavec, pokud chcete měnit jeho styl nebo formát – vždy se pracuje s celým odstavcem, v kterém se nachází kurzor. Pokud je označena část textu, pak se změna stylu nebo změna formátu odstavce projeví ve všech odstavcích, které jsou alespoň částečně vybrány.

Stejně tak se vždy pracuje s celým blokem, v kterém se nachází kurzor.

Tip: Klávesové zkratky Alt+0 až Alt+9 (čísla na numerické části klávesnice) nastavují prvních 10 stylů. Alt+0 je tedy vždy výchozí styl (pojmenovaný No style). Pořadí stylů můžete ovlivnit jejich názvy, doporučujeme vybrané styly očíslovat, např.: 1. Odsazený, 2. Mezinadpis, 3. Box-text, 4. Box-odsazený, 5. Nadpis, 6. Perex…