Vkládání textu z externího zdroje

Pokud budete vkládat text z externího zdroje přes schránku (tedy systémem Ctrl + C / Ctrl + V), pak máte na výběr dvě možnosti: Můžete vložit text přímo z externího programu (Word, InDesign) – formátování zůstanou zachována. Editor Triobo si následně upraví formátování pro svoje potřeby tak, abyste dál mohli pracovat se styly, bloky apod. […]

Číst dál

Plovoucí obrázky

Do textu můžete vložit obrázek, který bude umístěn uvnitř textového rámce, a text bude obtékat kolem něj. Zvolte nejdříve odstavec, do kterého chcete obrázek vložit, a poté stiskněte tlačítko pro vložení nového obrázku . Objeví se dialog, kde zadáte pouze šířku a výšku obrázku. Následně můžete s plovoucím obrázkem pracovat podobně, jako s vloženým obrázkem, […]

Číst dál

Speciální značky

V textu se mohou vyskytovat speciální skupiny znaků, které jsou později nahrazeny danou informací: [#P#] – číslo strany (pokud má článek více stran) [#T#] – počet stran článku [#N#] – název článku [#A#] – autor článku [#O#] – pořadí článku [#S#] – název sekce/rubriky článku [#I#] – název vydání Tyto textové speciální značky se hodí […]

Číst dál

Práce s více objekty – zarovnání a rozmístění

Pokud je vybráno více objektů (postupné označování při stisknuté klávese Shift), objeví se panel pro zarovnání: Význam tlačítek zarovnání (Align) je následující: zarovná označené objekty tak, že všechny budou mít levý okraj na původním levém okraji skupiny zarovná označené objekty tak, že nejdříve určí vertikální osu objektů a následně každý posune v horizontálním směru tak, […]

Číst dál

Kontrola zdrojů a objektů

Při práci se zdroji, které jsou umístěny v jiném článku, snadno dojde k tomu, že zkratíte přehled o tom, kde který obrázek reálně je. Často pak dojde k tomu, že je například smazán článek v domnění, že je to pracovní nepotřebná verze, nicméně jiný článek právě odtud používal zdroje – a přišel o ně. Při […]

Číst dál

HTML objekt

Pomocé nástroje můžete vložit libovolné HTML, které pak bude součástí stránky. Pomocí dialogu pro výběr zdroje zvolte soubor s příponou HTML obsahující kompletní popis stránky, použít lze jakékoli prvky, které podporuje jádro WebKit. Pokud vaše HTML odkazuje na další soubory (používá obrázky apod.), musí být ve vlastním HTML odkazovány pouze jménem souboru, tzn. jakoby byly […]

Číst dál

Video objekt

Box obsahující video vložíte pomocí nástroje , můžete použít tažení ve stránce nebo klepnutí (viz Vkládání objektů) Hlavním parametrem je zdroj videa. Video musí být ve formátu kompatibilním s Apple iPad a Androidem, pro konverzi použijte software, který se na iPad specializuje. Doporučujeme například bezplatný Handbrake, který je k dispozici jak pro Windows, tak pro […]

Číst dál

Textový box

Textový box vložíte nástrojem , můžete použít tažení ve stránce nebo klepnutí (viz Vkládání objektů). Můžete pro něj nastavovat tyto vlastnosti: Columns – počet sloupců. Text může být vícesloupcový a text se pak plynule přelévá mezi jednotlivými sloupci. Pamatujte na to, že pokud použijete textový rámec vyšší než je výška iPadu (1024 pixelů), který bude […]

Číst dál

Audio objekt

Objekt zvuku vložíte pomocí nástroje , můžete použít tažení ve stránce nebo klepnutí (viz Vkládání objektů). Zdrojem může být hudba ve formátu MP3 nebo AIFF, případně zvuk WAV. Objekt má následující nastavení: Ikona zapíná nebo vypíná zobrazování ovládacích prvků audia. Pokud ovládací prvky nejsou zobrazeny, není objekt audio vůbec viditelný a měli byste sami vytvořit […]

Číst dál

Editace článku, základy

Otevřením článku (šipka doprava, vedle názvu článku) dojde k přepnutí editoru Triobo do režimu úprav článku. V levém sloupci vidíte základní informace: horní řádek s názvem publikace, vydání a článku. Klepnutím na některou položku opustíte editor a přejdete do pohledu na příslušné položky. V případě neuložených změn budete dotázáni, zda chcete článek skutečně opustit. informační […]

Číst dál