Blok textu

Jestliže v rámci odstavce označíte několik znaků či slov, objeví se v menu týkajícím se textového boxíku (viz výše) v sekci Block format tlačítko New block (). Po stisku se vybraná oblast stane blokem, kterému můžete nastavovat některé vlastnosti podobně, jako bylo popsáno v části o formátování odstavce: dekorace písma, font, velikost, prostrkání, barva textu, […]

Číst dál

Sekvence snímků

Dalším typem objektu je sekvence obrázků. Jedná se o rámec, ve kterém se může zobrazovat i velké množství obrázků automaticky jako sekvence, mohou tedy vytvářet animace, které jste si nakreslili v nějakém animačním programu. Vlastnosti objektu sekvence se nastavují v samostatném dialogovém okně: Význam jednotlivých položek je následující: Mask of filename – maska názvu souborů. […]

Číst dál

Pevné mezery

Pevná mezera je taková, kde nedojde k rozdělení slov na dva řádky. Využijete ji tedy například před jednoznakovými předložkami, nebo jako oddělovač tisíců u čísel nebo u telefonních čísel. Vkládá se buď stiskem klávesové zkratky Ctrl + Shift + Mezera nebo Alt + Mezera, nebo v menu Functions (v sekci funkcí pro textové boxíky), je […]

Číst dál

Zamykání objektů a článků

Pokud chcete zabránit tomu, abyste si nechtěně editovali objektem, můžete jej zamknout. Slouží k tomu klávesová zkratka Ctrl + L (resp. Cmd + L). Zamčený objekt: nelze přesouvat ani mu nastavovat vlastnosti (myší, klávesnicí, zadáním údajů) nelze otevřít lze duplikovat (a duplikát je automaticky odemčený) lze kopírovat do jiného článku nelze smazat ani přesunout do […]

Číst dál

Dělení slov

Do slov můžete vkládat volitelné rozdělovníky. Pokud je pak takové slovo v místě, kdy je možné jeho rozdělením lépe vyplnit řádky, editor to automaticky udělá. Volitelný rozdělovník vložíte klávesovou zkratkou Ctrl + Alt + „–“ (znak pomlčka nebo minus). Rozdělovníky se ve slovech nezobrazují, pokud slovo není rozdělené. Ke vložení lze také použít tlačítko v […]

Číst dál

Jak vytvořit rolovací (posuvný) objekt

Skupiny objektů nejsou jen pouhé svázání objektů dohromady. Lze je využít také k nastavení rolovacího obsahu. Můžete totiž změnit velikost rámce skupiny tak, že obsah skupiny je větší, než rámec, a čtenář si pak sám může posouvat obsahem. Ve speciálním případě je třeba seskupit jediný objekt. Například máte delší text, ale chcete, aby se zobrazoval […]

Číst dál

Skupiny objektů

Pokud máte vybráno více objektů (viz Výběr a posun více objektů), je v levém pruhu k dispozici tlačítko Group , kterým vybrané objekty uzavřete do skupiny. Můžete také použít klávesovou zkratku Ctrl + G (Windows) nebo Cmd + G (OS X). S takovou skupinou lze dále pracovat jako s běžným objektem, mimo jiné můžete nastavovat […]

Číst dál

Práce s objekty

Nový objekt založíte klepnutím na ikonu , apod. Oblast, do které lze nový objekt vkládat, se zvýrazní červeným přerušovaným okrajem. Následně můžete tažením myši nakreslit nový objekt. Během tažení jsou přichycovány okraje objektu na vodítka. Pokud pouze klepnete do oblasti, objeví se dialogové okno pro vložení pozice a rozměrů, přičemž pozice je předvyplněna a odpovídá […]

Číst dál

Založení článku a jeho nastavení

Přejděte do publikace a do příslušného vydání a zobrazte tak seznam článků. Pro každý článek můžete upravovat následující informace: Order – pořadí v rámci vydání. Můžete měnit klepnutím na šipku nahoru nebo dolů. Nové články se řadí automaticky na konec. Title – název článku. Čtenář jej uvidí v seznamu článků (obsah vydání); správně zvolený název […]

Číst dál

Rozvržení článku (tablet vs. telefon)

Základní rozvržení (layout) článku je pro iPad (a další tablety velkosti 7 až 10“), tzn. buď 768 x 1024 nebo 1024 x 768. Toto rozvržení dobře poslouží i pro iPad s rozlišením retina (a obecně i další tablety, které mají dvojnásobné rozlišení pixelů). Vedle základního rozvržení můžete pro každý článek založit i alternativní rozvržení pro […]

Číst dál